Fotolocatie Arkemheen

Arkemheen

De polder Arkemheen is een van de oudste polders van Nederland, hij is gelegen nabij de Gelderse plaats Nijkerk in de gemeenten Nijkerk en Putten. De polder ontstond nadat op 28 maart 1356 hertog Reinoud III van Gelre het recht verleende om het gebied te bedijken. In 1863 werd voor de ontwatering van de polder een windvijzelmolen in gebruik genomen. Twintig jaar later kwam er een schepradstoomgemaal voor in de plaats. Dat werd net als de vijzelmolen genoemd naar hertog Reinoud, het Stoomgemaal Hertog Reijmout. Later zou die naam veranderd worden in Stoomgemaal Arkemheen. De polder is uitzonderlijk omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is nog aanwezig met bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Aan de landzijde van de voormalige zeedijken liggen kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. De laatste dijkdoorbraak was in 1916. Het gebied is onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Onder de naam Arkemheen is een beschermd Natura 2000-gebied aangewezen. In de polder zijn veel vogels te zien, waaronder de roerdomp en de grote zilverreiger en verder weidevogels als grutto, kievit en veldleeuwerik.


Bezoekers

Zonsopkomst
Zonsondergang

Recent toegevoegde foto's van ArkemheenWil je jouw foto aan deze locatie toevoegen? Vet!
Log dan eerst even in!